Halsøy songkor sin 5-årsplan

I løpet av de siste året har Halsøy songkor i styre, medlemsmøter og i grupper arbeidet med en 5-årsplan. Den ble lagt fram av styret den 16. juni i år, og i tiden etterpå har det vært noe arbeid med detaljer.
DDE.jpg

 

Høsten 2014 blir som tidligere år. Vi kommer til å delta påarrangementene til Mosjøen mannskor og Tjøtta sangkor. I tillegg vil vi ha våre egne Lucia-konserter i Hattfjelldal og i Dolstad kirke. Væren 2015 blir også tradisjonell. Vi vil som vanlig ha vår egen kormyldring, og vi kommer til ådelta på et sangerstevne. Brønnøysund og Kor i Øyan har pekt seg ut som mest interessant per i dag.

Så kommer 2016 da koret har planer om et større prosjekt. At det blir nordnorsk musikk og nordnorske komponister begynner allerede å bli fastspikret, og temaer og innleide solister har allerede vært diskutert. Repertoaret er også tenkt brukt på en langtur, fortinnsvis utenlandstur, høsten 2016.

Det er også planer for 2017, men dette året vil kun dreie seg tradisjonelle aktiviteter og korstevne. I 2018 er det planlagt en langtur eller blåtur igjen, men 2019 blir et tradisjonelt år med vanlige aktiviteter og sangerstevne.

Som kor erfarer vi at det er slett ikke alt som kan planlegges og at vi ofte på relativt kort varsel stiller opp i forskjellige oppdrag som på ingressbildet da koret var i rampelyset i Mosjøen kulturhus sammen med DDE den 8. april i år.


Publisert 6. oktober 2014 av Sigmund Bårdvik    Oppdatert 10. januar 2018 av Sigmund Bårdvik

Halsøy songkor 2018