Startside Om koret Oversikter Aktiviteter Mediearkiv Diverse For kormedlemmer
Kontaktinformasjon Medlemsliste Konserter Bilder Pressearkiv Logg inn
  Styre og utvalg Årsplan Posjekter Lydinnspillinger    
  Historie Øveplan Turer Film

 

Hals øy songkor sin 5- årsplan

I l øpet av de siste året har Hals øy songkor i styre, medlemsm øter og i grupper arbeidet med en 5- årsplan. Den ble lagt fram av styret den 16. juni i år, og i tiden etterp å har det v ært noe arbeid med detaljer.
DDE.jpg

 

H østen 2014 blir som tidligere år. Vi kommer til å delta p åarrangementene til Mosj øen mannskor og Tj øtta sangkor. I tillegg vil vi ha v åre egne Lucia-konserter i Hattfjelldal og i Dolstad kirke. V æren 2015 blir ogs å tradisjonell. Vi vil som vanlig ha v år egen kormyldring, og vi kommer til ådelta p å et sangerstevne. Br ønn øysund og Kor i yan har pekt seg ut som mest interessant per i dag.

S å kommer 2016 da koret har planer om et st ørre prosjekt. At det blir nordnorsk musikk og nordnorske komponister begynner allerede å bli fastspikret, og temaer og innleide solister har allerede v ært diskutert. Repertoaret er ogs å tenkt brukt p å en langtur, fortinnsvis utenlandstur, h østen 2016.

Det er ogs å planer for 2017, men dette året vil kun dreie seg tradisjonelle aktiviteter og korstevne. I 2018 er det planlagt en langtur eller bl åtur igjen, men 2019 blir et tradisjonelt år med vanlige aktiviteter og sangerstevne.

Som kor erfarer vi at det er slett ikke alt som kan planlegges og at vi ofte p å relativt kort varsel stiller opp i forskjellige oppdrag som p å ingressbildet da koret var i rampelyset i Mosj øen kulturhus sammen med DDE den 8. april i år.


Publisert 6. oktober 2014 av Sigmund B årdvik    Oppdatert 10. januar 2018 av Sigmund B årdvik

Halsøy songkor 2018